Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Studiemedel från CSN

KG I och II  är konst- och kulturutbildningar som finansieras av statsbidrag och är studiemedelsberättigande. Från och med hösten det år du fyller 20, kan du ansöka om studiemedel. Kontrollera med CSN att du har rätt till studiemedel, innan du ansöker, du har även möjlighet att söka extra studiemedel motsvarande terminsavgiften.

Olika typer av studiemedel

Avdelning A3 är egentligen för studier på gymnasienivå. Våra utbildningar är dock på eftergymnasial nivå till sitt innehåll, det är bara själva studiemedelskvoten som är på gymnasienivå. 

Skillnaden mellan olika studiemedel är viktig om du planerar att fortsätta studera vidare i framtiden. Om du går en A3-utbildning använder du enbart studiemedelsveckor för gymnasiestudier, och kommer efter utbildningen att ha kvar dina veckor med studiemedel för eftergymnasiala studier. 

Studiemedel även om du är under 20

I vanliga fall kan du inte få studiemedel för studier på gymnasienivå förrän hösten det år du fyller 20, men A3 utbildningar ger rätt till studiemedel även före 20 års ålder. 

Merkostnadslån för studerandeavgiften

De flesta utbildningar konst och kulturutbildnignar tar ut en studerandeavgift för undervisningen. För de utbildningar som ger rätt till studiemedel finns möjlighet att ta ett så kallat merkostnadslån genom CSN. Beroende på kostnaden kan du låna till hela eller en del av avgiften. Läs mer om studerandeavgifter.

För mer information om studiemedel: www.csn.se