Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Sonia Hedstrand

Sonia Hedstrand är konstnär och arbetar i skärningspunkten mellan dokumentarism, essä och sociologisk undersökning, genom medier som text, video, fotografi, installation och performance. Hennes forskningsorienterade konstprojekt innehåller alltid maktanalyser av genus och andra djupgående samhällsstrukturer. 

Sonia Hedstrand har en master i fri konst från Kungl. Konsthögskolan 2011, är alumn från Whitney Independent Study Program 2012, vilket är en ettårig post graduate-utbildning i kritisk teori sponsrad av Whitney Museum of American Art i NYC. Sonia har även 6 års teoretiska studier i konstvetenskap, litteraturvetenskap, filmvetenskap, konstteori, filosofisk estetik och filosofi på Stockholms universitet, Södertörns högskola och Konstfack bakom sig. Samt en ettårig deltidsutbildning i dokumentärfilm från Birkagårdens folkhögskola. Sonia har även varit verksam som guide / visare på Moderna museet och Fotografiska, samt som frilansande konstskribent och konstreporter för flera tidskrifter, kataloger och dagspress, bland andra Ordfront Magasin, Dagens Nyheters kultursida och tidningen Arbetaren. Sedan 2021 är Sonia tillbaka på Dagens Nyheter som konstkritiker med fokus på att skriva om utställningar utomlands.

Sedan 2014 frilansar Sonia som föreläsare och workshoplärare för olika konstskolor i Sverige och utomlands, både konstnärliga grundutbildningar och högskoleutbildningar. Hennes kompetensområde finns inom: konstteori, konsthistoria, skrivande, video, fotografi, berättande, performance, utställningsproduktion, samarbete och självorganisering, samt perspektiv på konstens roll i samhället och konstnärsrollen historiskt och idag. Sonia blev bedömd behörig som professor vid ett sakkunnighetsutlåtande för en tjänst vid Umeå konsthögskola år 2020.