Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.

Veckans bild (v 11)

Under pågående långtema, om sammanlagt sex veckor, har eleverna möjlighet att arbeta med i princip vad som helst. Arbetet diskuteras med tre lärare i perioder om två veckor. Med Robin Alvar, KPN II, har jag haft många och givande samtal om bl a olika formuttryck, om synen på estetik, referenser och smak.

Jag trycker att Robin är en utomordentligt skicklig och säregen tecknare.

Hans Nilsson

              

 

Posted:
blog comments powered by Disqus

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.
ARKIV