Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.

Genomgång pågår!

Teckningar av Jeanette Fahlestål och Isabelle Odeback.

Just nu pågår en gemensam genomgång av årets arbete där lärarna enskilt och i dialog ger respons på de studerandes arbeten. Diskussionen tar sin utgångspunkt i att varje studerande väljer ut tio arbeten som hen bedömer vara av vikt för sin arbetsprocess och framtida utveckling och kommenterar dessa arbeten. I den gemensamma genomgången tydliggörs att det kan finnas flera olika sätt att se på samma arbete och att lärarna ibland står för olika konstnärliga förhållningssätt.

 

 

Posted: 2015-03-18 15:35:08
blog comments powered by Disqus

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.
ARKIV