Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.

Kropp och ett tillägg

Vårterminen började med två- och tredimensionella skisser på ett eller flera objekt som relaterar till och förändrar en kropp. ”Vad kontrasterar mot, och vad integreras med kroppen” är en av frågeställningarna. Arbeten av Nathalie Arvidsson, Susann Mattson Vahlkvist, Jeanette Fahlestål och Natali Mårtensson i KG II.

 

 

 

 

Posted: 2016-01-27 10:40:46
blog comments powered by Disqus

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.
ARKIV