Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.

Philip Björk Stiernström om sitt år (2014/15) hos oss:

Jag ville bli arkitekt. Mina utbildningsmål var tydliga när jag startade med konstutbildningen på Falkenbergs konstskola. Att kunna förbättra min förmåga att få ner en idé på papper genom att rita, teckna & måla för att kunna visa och förklara en tanke för en utomstående. Inte bara blev jag bättre på att få ner mina idéer på papper, utan jag fick det i en bredare utsträckning än vad jag hade förväntat och hoppats på.

Det unika upplägget av en distansutbildning sätter disciplinen på prov, men får du det att fungera blir vardagen mycket mer tillgänglig för dig själv. 

Idag studerar jag arkitektur i Århus, Danmark. Jag startade studierna här terminen efter mitt år på Falkenbergs konstskola och jag inser att mina erfarenheter av skolan är och har varit en hjälpande hand in i utbildningen. Jag kan omsätta mina idéer i olika former och tekniker, jag kan använda mig av begrepp och termer jag lärt mig och har haft det enklare att lägga upp ett arbetsschema anpassat för mig i förhållande till min utbildning.

Ta del av fler erfarenheter här!

Posted: 2016-04-01 11:42:00
blog comments powered by Disqus

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.
ARKIV