Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.

Rörlig bild

var nästa tema i KG I, en uppföljning på temat från hösten. Så här introducerade Jon Brunberg veckan: "Centralt för temat i den här kursen är hur man kan använda eller arbeta med den personliga erfarenheten i den konstnärliga processen. I sammanhanget kan man säga att minnen eller drömmar båda kan betecknas som ett slags erfarenheter .

Jag använder här bredast möjlig definition av erfarenhet. Det kan röra sig om en händelse, upplevelse eller ett tillstånd i ens personliga historia som känns viktig att utforska konstnärligt. Det kan också vara ett intresse eller engagemang för något specifikt som upptar ens tid – om det så handlar om bordshockey, feminism, odling eller nationalekonomi.

Som jag skrivit tidigare så behöver era arbeten inte nödvändigtvis avhandla självupplevda erfarenheter: de kan vara helt fiktiva."

Nedan en film av Mattis Telin-Örnblom.

Posted: 2017-02-17 18:25:43
blog comments powered by Disqus

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.
ARKIV