Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.

Förskjutningar och förstärkningar

Agneta Nilsson formulerade detta tema i KG II.

"Bildspråket liksom i musik och poesi kräver artikulation. Att vi nyanserar... artikulerar, fraserar språkmelodin för att vår avsikt med verket ska få rätt innehåll. 

I en text är det viktigt med punkt, kommatecken, för att inte texten ska kännas komprimerad. Musiken har sina förutsättningar, med olika tempon, rytmer och tystnad (längden mellan de olika tonerna måste vara lika viktiga som själva definitionen på tonerna). Gjorde en jämförelse med termer från musiken och översatte dessa till bildkonsten för att hitta infallsvinklar till temat.

Enligt uppslagsverk förklarades musiken såhär:

Musik är en vetenskapligt eller konstnärligt ordnad mängd av toner av vanligen olika höjd och klang ordnad efter rytmiska, harmoniska och melodiska mönster över viss tid, oftast kombinerad också med tystnad (pauser).

Översatt till bildkonst blev det så här.

Bildkonst är en vetenskaplig eller konstnärlig ordnad mängd bildelement av vanligen bildrumsligt beskrivande former eller linjer i olika storlek, Ordnade efter ett rytmiskt, harmoniskt, sammanhängande bildrumsligt sammanhang, kombinerat med tomrum (pauser)."

Petra Holmstedt arbetade bl a med detta collage under det två veckor långa temat. 

 

Posted: 2017-03-06 15:13:15
blog comments powered by Disqus

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.
ARKIV