Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.

Tema: figur/modellteckning

Vi är väl förtrogna med hur en människa bör se ut, därför blir felen så påtagliga om sättet att sitta eller stå inte överensstämmer med verkligheten. Att iaktta balans, vridningar och riktningar i kroppens arkitektur är ett sätt att ge gestaltningen en större trovärdighet.

Här har Josefine Cato i KG I analyserat en kroppställning från en målning av Edvard Hopper. 

Posted: 2017-12-11 10:49:32
blog comments powered by Disqus

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.
ARKIV