Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.

Händer

och fötter är intressanta att studera närmare och finns alltid tillhands. Hos Matilda Blomquist i KG II har de återkommit som motiv under läsåret. 

Posted: 2018-05-16 11:57:02
blog comments powered by Disqus

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.
ARKIV