Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.

Arbete pågår

Ju mer frikostiga våra studerande är med att bjuda in oss i arbetsprocessen desto bättre. Och en stor fördel med distansstudier är att vi kan överblicka processen på ett tydligt sätt. Här får vi se ett axplock av Ramona Stammels arbete.

Jonas Ellborg handledde "...Se nu inte naturen som ert material utan istället ert material som natur.

Ni har nu förhoppningsvis en riklig mängd olika strukturer på papper. Det är ert material. En del av er har kanske bara blyertsstrukturer eftersom materialet inte kommit än. Då får det duga. Kanske har ni lite kritor eller något från kylskåpet, soja?..." 

"...Försök nu att skapa några fiktiva landskap (stad eller natur), genom att riva och klippa ut partier ur ert infärgade papper. Komplettera genom att färga in mer papper. Ni upptäcker kanske genom att se de andras infärgade ytor, hur rikt och varierat man kan göra det..."

Posted: 2018-10-01 15:23:21
blog comments powered by Disqus

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.
ARKIV