Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.

Lämningar

Helle Lotz studerar i tvåan och under hösten arbetade hon bl a med textila material och plast.

"Projektet går under arbetsnamnet Lämningar, vilket är tänkt att kunna ha flera olika innebörder. Vad lämnar vi efter oss? (skräp och andra avtryck…) Vad tvingas vi lämna? (boplatser, vänner…) Vem lämnar? (20 miljoner människor tvingas varje år lämna sina hem pga ändrat klimat)."

Posted: 2018-12-06 14:34:27
blog comments powered by Disqus

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.
ARKIV