Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Studerande 2017-21

William C. Woxlin studerade i två år, 2019-21, från Borlänge 

Under mina två år på Falkenbergs Konstskola så har utbildningen gett mig möjligheten att utveckla mitt konstnärskap och mina kunskaper inom konst. Lärarna har stöttat, motiverat och inspirerat mig till att precisera mitt konstnärliga uttryck. Skolans utbildningsform, som inte är geografi skt bunden, har passat mig perfekt och var avgörande för mitt val av skola. Jag känner att jag fått de verktyg som jag behöver för att söka mig vidare till högre konstnärliga utbildningar och fått erfarenhet till att arbeta vidare med konsten. williamcwoxlin.se

Marie Wictorin studerade i två år, 2019-21, från Lidingö, Stockholm 

Min tid på Falkenbergs Konstskola har kommit att bli oersättlig för mig. Att studera på distans med fina klasskamrater och under ledning av utövande konstnärer som lärare har varit så givande och helt rätt tidpunkt i livet för mig. Det är en stor skillnad på hur jag tolkar och analyserar konst nu och med den vägledning som jag har fått så känner jag att jag har en stark grund att fortsätta växa i mitt eget skapande. mariewictorin.se

Ian Boholm, studerade första året, 2019/20, från Lärbro, Gotland 

Under utbildningens gång har en mycket fin relation mellan lärare och klasskamrater växt fram. Plattformen som kurserna hålls på har blivit ett virtuellt klassrum där en genom dialog med lärare med mycket kunnighet och erfarenhet samt klasskompisar får utrymme att refl ektera och fördjupa sig i sitt eget skapande. Undervisningen känns relevant och jag upplever att det finns en känslighet och flexibilitet gentemot klassen som helhet men också för vars och ens uttryck och önskemål.

Justina Skidzeviciene studerade andra året, 2018/19

Jag valde skolan på grund av distansundervisningen. Jag är väldigt glad över mitt val för jag sparade mycket tid och hade lättare att koncentrera mig på utbildningen. Det är väldigt intensiv undervisning med kunniga och kreativa lärare.

Min kreativitet har utvecklats oerhört mycket. Jag tycker att skolan bidragit till ökat självförtoende för mitt eget konstnärskap. Jag kommer att fortsätta våga tänka och skapa stort.

Michel Andersson studerade i två år, 2017-19

För mig har skolan betytt mycket, den har hjälpt mig på många sätt. Tillsammans med alla fantastiska lärare och all den konstnärliga energin har jag fått ännu större lust att ägna mig åt konst.

Idag ser jag livet ur en helt annan synvinkel. Konst är mitt liv och ångrar inte en sekund att jag valde just Falkenbergs konstskola. Det passade mig bra med distans. Jag gillar upplägget där de ser var och en, varje enskild individ får vara sig själv och får hjälp att utvecklas.

Nu är jag på slutspurten på mitt andra år och hade det funnits ett år till hade jag valt att fortsätta.

Sara Axelzon studerade två år, 2018-20

Utbildningen har gett mig friheten att kunna utöva min kreativitet vart jag vill i världen. Den skrivna kommunikationen, att reflektera och sätta ord på mina tankar och verk och få en tydligare och djupare förståelse för dem har varit viktigt. Jättebra vägledning från engagerande lärare med fokus på dialog för att hjälpa och utmana oss elever att hitta oss själva i vårt skapande.