Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Tanja Airaksinen

Undervisar i båda utbildningarna 2023/24.

Jag bor och arbetar i Stockholm och har undervisat i olika former sen 1999, bl. a på Konstfack, Arkitekthögskolan KTH och här på Falkenbergs konstskola. Som lärare lägger jag vikt vid att introducera redskap och metoder samt att i dialog försöka se och utgå ifrån varje studerandes egenart. En central del i undervisningen är att relatera det konstnärliga arbetet till samtida och äldre konst.

Min utbildning är: ett år på Nyckelviksskolan, 1989-90, två år på linjen för grafisk design och illustration på Konstfack, 1990-92, fem år på Kungl. Konsthögskolan, 1992-1997. Under utbildningstiden arbetade jag med måleri - men också med andra material som collage, screentryck, video, fotografi, trä mm. Jag har särskilt intresserat mig för figurativt måleri och dess relation till fotografi.

I tre och ett halvt år, 2000-03, bodde jag i Berlin. Jag har ställt ut mina arbeten bl. a på Konstnärshuset i Stockholm, på Bonniers Konsthall, och separat på Galleri Peter Bergman.