Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Jonas Ellborg

Att varje höst få möta nya, förväntansfulla studerande är en utmaning, och ett stort ansvar dessutom, eftersom de valt att satsa ett helt år av sin tid, ibland två, på en skola som vår.

Varje morgon ”öppnar jag dörrarna till de studerandes ateljéer” där något publicerats sedan dagen innan. Det kan vara någon fråga, en skiss eller en redovisning av ett projekt. Därefter följer en dialog mellan lärare och den studerande i dennes "ateljé” på vår digitala plattform. Alla klasskamrater tar del av varandras arbeten.
 
Utmaningen ligger i att formulera uppgifter som kan vara så pass allmängiltiga att de kan förstås av alla, men samtidigt så utformade att varje enskild studerande utifrån egen konstnärlig och personlig erfarenhet kan tolka, arbeta och utvecklas med uppgifterna. Att försöka uppmuntra till att se andra möjligheter med bilden än de som, till att börja med, verkar givna, tycker jag är något centralt i undervisningen. Det kan bli en lång och intressant väg.