Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Målsättning

Våra utbildningar är i första hand förberedande för högre studier inom det konstnärliga området, t ex konst- och designhögskola, arkitektutbildning, bildlärarutbildning m m. Utbildningarna kan också vara en fortbildning för redan verksamma eller ge en konstnärlig kompetens som kan vara användbar inom de flesta yrkesområden.

KG I och KG II är konst och kulturutbildningar och vi står sedan 2009 under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. De godkänner, gör tillsyn och granskar kvaliteten på utbildningarna. Utbildningarna är studiemedelsberättigande och skolan har sammanlagt 24 statsbidragsfinansierade utbildningsplatser, 12 st i varje utbildning. Sedan 1991 är Stiftelsen Falkenbergs Konstskola huvudman.

Innehållet i utbildningarna gör dig väl rustad att möta de utmaningar som finns på en högre utbildningsnivå och inom yrkeslivet. De kunskaper och erfarenheter som utbildningarna leder till ser vi inte bara genom att många antas till högre utbildning utan inte minst för att nyfikenheten och förståelsen för ämnets komplexitet ackumuleras under tiden som våra utbildningar pågår. Den pedagogik och de metoder vi använder för att nå våra mål med utbildningarna har utvecklats under många år som utbildningsanordnare. Vi har skapat ett alternativ till den traditionella konstutbildningen där vi förmedlar de grundläggande kunskaper och erfarenheter som krävs för att gå vidare till högre utbildning via moderna kommunikationsmedel.