Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Felicia Udenius studerade i KG I 2022/23 från Uppsala

Vill du berätta om ditt beslut att studera på konstskola? 

Det var ett spontant beslut att ansöka. Jag ville byta riktning i mitt liv och två år tidigare hade jag plockat upp en pensel och fann en självklarhet i måleriet.
 Jag sökte runt på utbildningar, hittade till Falkenbergs konstskolas ansökningsportal mitt i ansökningstiden och på den vägen är det.


Varför valde du att studera konst på distans? 

Jag ville vara i min egen ateljé där jag kan lägga upp mina studietimmar själv och anpassa takten efter mina behov, utöver de fasta möten vi har.
 Det har också varit ovärderligt för mig att få vara i en miljö där jag känner mig trygg och får minimalt av intryck utifrån.


Vad har varit mest betydelsefullt att lära sig? 

Det mest betydelsefulla är att ha fått en ingång till en konstmiljö. En öppning av information, vägledning och kunskap från lärare och klasskamrater som förhoppningsvis kan leda mig framåt på en konstnärlig bana framöver i livet.


Vad är det roligaste du gjort under året, som gett dig själv mest? 

Denna konstutbildning har resonerat så väl med min själ. Kreativitet har gett mig en mening, som i sin tur ger mig glädje.


Hur är kontakten med lärarna? 

Mycket god. Men det hänger mycket på eget ansvar. Min upplevelse är att lärare finns tillgängliga och är villiga att hjälpa till då man ber om det.

Hur ser du på framtiden efter skolan, hur skulle du vilja fortsätta?


Min plan är fortsatta studier, men jag skulle också vilja lära mig genom att att arbeta som konstnärsassistent till yrkesverksam konstnär.

Vad vill du säga till den som funderar på att söka till Falkenbergs konstskola? 

Kör! Det är perfekt om du vill prova på om konst är något för dig och om du vill lära dig i hemmamiljö första året i konstvärlden.