Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Ettårig heltidsutbildning - KG I

 

Om KG I  -  Konstnärlig grundutbildning I

Inga förkunskaper krävs för att ansöka.

Har du behov av konstnärliga grunder och vill jobba med utgångspunkt från uppgifter där du får prova på en mängd olika inriktningar, material, tekniker och metoder så rekommenderar vi KG I. Här arbetar du inte med en mentor utan får möta många undervisande konstnärer och prova på skilda sätt att arbeta på. Även om det är fler styrda uppgifter i KG I så förväntas du tolka dem utifrån ditt personliga sätt att se.

I KG I kommer du att möta en mängd olika teman under läsårets 40 veckor. Du kommer att arbeta med olika material och tekniker som t ex teckning, måleri, fotografi, video m.fl. Första året på en konstskola är ofta en möjlighet att prova på en mängd olika sätt att använda sin kreativitet, för att se vad som passar just dig. Under året fokuserar vi mycket på konstnärliga grunder som komposition, färglära, volymgestaltning m.m. Samtalen kretsar kring både teknik och det konstnärliga uttrycket. 

Utbildningen ska utveckla din förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar under det konstnärliga arbetet samt att självständigt urskilja, formulera och lösa problem. Den konstnärliga processen är central i utbildningen, handledningen är dialogorienterad och du tränar på att skissa, planera och att använda dig av det som kommer upp i arbetsprocessen. Du tränar även på att sålla, fokusera och på att presentera ditt arbete.

Du studerar för det mesta i temablock om en till tre veckor. En lärare ansvarar för undervisningen under den period som temat pågår. Under året kommer du att träffa våra fasta lärare regelbundet i ett rullande schema, men även möta gästlärare som kommer på kortare besök i form av workshops. Vi har en hög lärarnärvaro på skolan och lärarna arbetar som regel 15 - 35 timmar per vecka. 

Centralt i utbildningen är den individuella handledningen där du i dialog med lärare och klasskamrater söker efter vägar att utveckla ditt arbete vidare. Det konstnärliga arbetet kännetecknas av öppenhet och en undersökande hållning. Skolan står för en demokratisk grundsyn och vi ser olikheter som en styrka som bidrar till en bra lärprocess.

 

  • Grundläggande kunskaper i färg och form
  • Metoder att utveckla en kreativ arbetsprocess
  • Materialkunskap
  • Genomgång av olika tekniker
  • Konsthistoriska genomgångar
  • Presentationer av olika konstnärskap

Antal kursveckor är 40. 

Årsavgiften är 16 000 kr.

Observera möjligheten att ansöka om merkostnadslån från CSN motsvarande avgiften. 

Mer information finner du under fliken Ansökan. Kursplan finns som pdf. Observera att innehållet i kursplan modifieras något varje år.