Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Handledning

Undervisningen är strukturerad så att du får ett schema indelat i block. I de flesta fall pågår ett undervisningsblock en till tre veckor. För varje block finns en ansvarig lärare som anges på schemat. En fast lärarkår är knuten till skolan och det medför att du möter samma personer flera gånger under ett läsår vilket ger goda förutsättningar för ett fördjupat samtal i ateljéerna. Gästlärare bidrar till bredd i undervisningen.

Undervisningen sker genom att du loggar in på en lärplattform där det finns uppgifter och referensmaterial. Här laddar du upp bilder på ditt arbete och får återkoppling från lärarna via text och bild och ibland via webbkamera. Materialet ligger kvar under läsåret och ger dig möjlighet att gå tillbaka och läsa ateljésamtal, konstnärspresentationer och genomgångar hur många gånger du vill och när du vill. Denna struktur där lärarna finns till hands samtidigt som det alltid går att gå tillbaka och reflektera ger dig goda förutsättningar att fördjupa dina kunskaper inom olika områden.

Lärarna är högskoleutbildade konstnärer med stor samlad erfarenhet av konstnärlig yrkesverksamhet och pedagogik. Utbildningarnas struktur främjar samtalet i grupp såväl som det enskilda ateljésamtalet mellan lärare och studerande. 

Vad behövs?

  • Tillgång till dator med internet (webbläsare Chrome), digitalkamera och ev scanner, samt ett bildbehandlingsprogram med möjlighet att bestämma format, t ex Photoshop.
  • Zoom, telefon eller liknande för direktkontakt.
  • Arbetsmaterial och arbetsutrymme, ett arbetsbord och en väggyta där större arbeten kan fästas upp.