Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Lärplattformen

Länk till vår lärplattform.

Den kan sägas motsvara skolans fysiska byggnad och här finns individuella ateljéer, klassrum, lärarrum, administration m m. Inloggningen till extranätet är personlig och endast våra studerande och lärare har tillgång till undervisningen.

Skolans långa erfarenhet av undervisning via internet tillsammans med våra studerandes synpunkter har varit av stor vikt vid utformningen av vår lärplattform. Vår senaste plattform började användas under läsåret 2018/19.

Plattformens innehåll:

Startsida

Här finns en överblick över skolans olika avdelningar som du ser nedan.

Skolinfo

Här finner du generell information om utbildningarna och schema, kursplaner m.m.

Anslag

Här publiceras information av olika slag som utställningar, stipendier m.m. Här kan vi också ha samtal med alla på skolan när något generellt behöver diskuteras. 

Både studerande och lärare kan starta trådar.

Ateljéer

Varje studerande visar arbetet i individuella ateljétrådar som är synliga både för lärare och medstuderande i respektive utbildning. Här kommunicerar du och läraren med varandra och för en dialog kring din individuella konstnärliga process. Övriga studerande följer med i handledningen och kan även lämna egen kommentar och ställa frågor. 

Den löpande individuella responsen på ditt arbete kan se lite olika ut beroende på vilken kurs vi har på schemat. Ibland har vi täta redovisningar flera gånger dagligen, andra gånger styr du själv takten genom att ange hur ofta du vill ha respons. Du laddar upp bilder och/eller video från arbetet med beskrivningar av processen. Läraren anger en lämplig arbetstakt i de flesta kurser. 

Kommunikationen på plattformen är transparent och möjligheten att lära av varandras processer är något vi värnat om i utvecklingen av distansutbildningarna. Vi önskar att du som studerande ska checka in på plattformen minst en gång om dagen, men du behöver inte alltid ladda upp och visa ditt arbete varje dag.

Både studerande och lärare kan starta trådar. 

Lärarteman

Här presenteras nytt tema eller kurs av lärare. Vi samlar uppgifterna, själva kärnan av innehållet i alla teman och kurser här, så att de ska vara enkla att hitta tillbaka till. Arbetstider men också instruktioner och handledning som gäller alla i klassen kan du finna här. Samt inte minst info om redovisning/storgenomgång.

Här startar lärare trådar och du som studerande är välkommen att ställa frågor som rör innehållet. 

Konst – teori- historia 

Här presenteras olika konstnärliga verk, konstnärskap och samtalas kring konsthistoria och konstteori. Både studerande och lärare kan starta trådar. 

Mediafiler

Varje användare har ett galleri som innehåller de bilder som har publicerats i den egna ateljén. 

Alumner

Nytt för hösten 2019 är att vi har bjudit in alumner att delta och visa sitt arbete för varandra, och även för oss andra på skolan. Tanken är att det ska fungera som ett forum att visa sitt arbete efter skoltiden, för de som har behov av att fortsätta diskutera konstnärligt arbete.

PRIVAT KONTAKT:

Meddelanden

Ibland vill vi kommunicera en och en och då finns den möjligheten såklart också i vår plattform. 

Skype, zoom – telefon 

Vi använder ibland webbkamera och telefon för direktsamtal med studerande enskilt och i grupp. I utvärderingar har de som studerat hos oss varit positiva till direktkontakt via webbkamera, som ett komplement till lärplattformen. I de fall där enbart Skype använts under ett tema har plattformen saknats, särskilt möjligheten till långsam reflektion och att följa varandras arbeten som plattformen erbjuder.