Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Ettårig heltidsutbildning - KG II

Förkunskaper krävs. Du kan ansöka om du har motsvarande KG I sedan tidigare eller har förkunskaper via egenstudier.

KG II har en kursplan som är anpassad efter att du ska ha mycket tid att förbereda din ansökan vidare till konsthögskola eller gå vidare med självständigt konstnärskap efter studierna. Du arbetar med en mentor som följer din utveckling under året men möter även många gästlärare som är undervisande konstnärer och som delar med sig av sin praktik. Det är viktigt att du har en egen motor att driva ditt arbete framåt för att gå i KG II.

I KG II tränar du på att planera och utföra konstnärligt arbete och på att lösa komplexa problem. Under utbildningen kommer du att arbeta i längre projekt där du får möjlighet att utveckla ditt eget uttryck. Du väljer i högre grad än tidigare material och teknik efter ditt individuella intresseområde. Under andra året finns det möjlighet att fördjupa sig i det du fann mest intressant i KG I (eller annan motsvarande utbildning på konstskola). 

I KG II arbetar vi mer med att reflektera kring det konstnärliga innehållet i arbetet. Vi fokuserar mer på dina egna idéer och vad du vill berätta och uttrycka med ditt skapande. I syfte att utvecklas vidare och undvika att fastna i invanda mönster så är det ofta nödvändigt att öva sig i att använda kritiskt tänkande och att ifrågasätta. Vi arbetar mot målet att du ska utveckla ett eget bildspråk och kunna ta dig vidare till studier på högskola eller självständigt konstnärskap efter utbildningen.

Centralt i utbildningen är den individuella handledningen där du i dialog med lärare och klasskamrater och din mentor söker efter vägar att utveckla ditt arbete vidare. Det konstnärliga arbetet kännetecknas av öppenhet och en undersökande hållning. Skolan står för en demokratisk grundsyn och vi ser olikheter som en styrka som bidrar till en bra lärprocess.

  •  Fördjupad kunskap i bildkonstnärlig gestaltning
  • Utveckling av analytisk förmåga
  • Utveckling av ett personligt bildspråk
  • Förberedelse för högre utbildning eller konstnärlig yrkesverksamhet
  • Metoder att utveckla en kreativ arbetsprocess
  • Konsthistoriska genomgångar
  • Textseminarium/konstteori
  • Presentationer av olika konstnärskap

Utbildningen ska särskilt utveckla förmågan att självständigt integrera och använda kunskaper i färg och form samt utveckla förmågan att hantera komplexa företeelser och sammanhang. 

Antal kursveckor är 40. 

Årsavgiften är 16 000 kr.

Observera möjligheten att ansöka om merkostnadslån från CSN motsvarande avgiften. 

Mer information finner du under fliken Ansökan. Kursplaner finns som pdf. OBSERVERA att läsårets urformning modifieras något varje år.