Falkenbergs konstskola - distansutbildning
Allmänt

Falkenbergs konstskola – distansutbildning är den enda högskoleförberedande konstskola i Sverige vars utbildningar ges helt på distans.

Med en erfaren lärarkår bestående av professionella konstnärer med olika kompetenser, kompletterande gästlärare och en egenutvecklad lärplattform framtagen specifikt för konstundervisning är Falkenbergs konstskola en perfekt utbildning för dig som vill utveckla dina konstnärliga färdigheter och för dig som satsar på ett konstnärligt yrke med inriktning mot bild och form.

Skolan har två utbildningar. KG I är ett basår som fokuserar på de konstnärliga grunderna. Under 40 veckor går du igenom en mängd teman och får pröva på olika material och tekniker: från teckning, komposition och färglära till skulptur och video...

Läs mer genom att klicka på rubriken.

Historik

I år firar vi 23 år som distansutbildning men Falkenbergs konstskola grundades 1984. På skolan i Falkenberg bedrevs konstutbildningar i sexton år innan våra distansutbildningar startade som ett experiment år 2000.

Några år senare inriktade sig skolan på enbart distansutbildning via internet och nu har vi lång erfarenhet av utbildning i denna studieform. Inom skolan finns i och med denna bakgrund en unik erfarenhet av att bedriva konstutbildning i bunden form såväl som på distans.

 

Lärplattformen

Länk till vår lärplattform.

Den kan sägas motsvara skolans fysiska byggnad och här finns individuella ateljéer, klassrum, lärarrum, administration m m. Inloggningen till extranätet är personlig och endast våra studerande och lärare har tillgång till undervisningen.

Skolans långa erfarenhet av undervisning via internet tillsammans med de studerandes synpunkter har varit av stor vikt vid utformningen av vår lärplattform. Vår senaste plattform började användas under läsåret 2018/19.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

 
Målsättning

Våra utbildningar är i första hand förberedande för högre studier inom det konstnärliga området, t ex konst- och designhögskola, arkitektutbildning, bildlärarutbildning m m. 

Innehållet i utbildningarna gör dig väl rustad att möta de utmaningar som finns på en högre utbildningsnivå och inom yrkeslivet. De kunskaper och erfarenheter som utbildningarna leder till ser vi inte bara genom att många antas till högre utbildning utan inte minst för att nyfikenheten och förståelsen för ämnets komplexitet ackumuleras under tiden som våra utbildningar pågår.

Läs mer genom att klicka på rubriken

Innehåll

En konstnärlig utbildning kan beskrivas som en spiral där samma ämnen och problem återkommer efterhand, men med tiden med större djup, komplexitet och precision i frågeställningar, diskussion och arbete.

Kunskaperna som förmedlas behöver omvandlas till erfarenhet genom det konstnärliga arbetet, detta är centralt i båda utbildningarna. Både tid och engagemang är därför avgörande och något som alla som studerar på skolan behöver bidra med för att studiesituationen ska fungera på bästa sätt. 

Läs mer genom att klicka på rubriken.

Handledning

Kommunikationen sker kontinuerligt på vår lärplattform men även webbkamera och telefon förekommer under året. Vi utgår från vår plattform och här finns uppgifter och referensmaterial och du laddar regelbundet upp bilder på ditt arbete och får återkoppling från lärarna via text och bild och ibland via webbkamera eller telefon. I de flesta fall sker ateljésamtalen individuellt men vi har även gemensamma genomgångar. Materialet ligger kvar under läsåret och ger dig möjlighet att gå tillbaka och läsa ateljésamtal, konstnärspresentationer och genomgångar hur många gånger du vill och när du vill. Denna struktur där lärarna finns till hands samtidigt som det alltid går att gå tillbaka och reflektera ger dig goda förutsättningar att fördjupa dina kunskaper inom olika områden.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

 
Arbetstid

Våra utbildningar är utformade för att du som studerande ska ägna åtta timmar om dagen åt studierna. Utbildningarna är på heltid och kräver god arbetsdisciplin och självständighet även om utbildningsformen inte alltid kräver fasta arbetstider. Ibland behöver alla studerande vara närvarande samtidigt, men som regel finns utrymme att förlägga arbetstiderna individuellt. Handledningen sker dock på dagtid (CET +01:00). Våra lärare har i allmänhet sina handledningstider mellan kl. 9.00 och kl. 16.00. 

Kostnader

KG I och II  är konst- och kulturutbildningar som finansieras av statsbidrag och är studiemedelsberättigande. En mindre del av kostnaden för utbildningen betalar den studerande själv. 16000 kr är avgiften för ett helt läsår på 40 veckor (8000 kr per termin). 

De flesta konst och kulturutbildningar tar ut en studerandeavgift för undervisningen. För de utbildningar som ger rätt till studiemedel finns möjlighet att ta ett så kallat merkostnadslån genom CSN. Läs mer om studerandeavgifter.