Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.

Kataklysm

Vi vill gärna visa en skiss av William C. Woxlin, gjord under projekt med individuellt tema. En hommage till Werner Herzogs dokumentärer. William går första året på skolan. 

Arbetet fortsatte sedan med denna version:

Posted: 2019-04-12 21:17:30
Kommentera med disqus
 

Porträtt och vatten

Evelina Lavergren i tvåan: ”Medans första lagret på stillebenet torkade tänkte jag tillbaks på en akvarell jag gjorde under Anders Widoffs tema i höstas. Jag var då sugen på att utveckla den, men tänkte inte mer på det. När jag såg den igen kände jag skaparglöden inom mig och började måla på den istället. Arbetet ägnades åt en bild som inte alls har med mitt planerade projekt att göra utan något som kom från mitt inre. Det kändes på något sätt befriande att måla det man kände för och strunta i det man kände från början.”

Att vara lyhörd för vart arbetsprocessen leder, snarare än att låta sig styras för mycket av den ursprungliga planen, är något vi oftast uppmuntrar.

Målning 60 x 90 cm

Posted: 2019-04-09 13:19:41
Kommentera med disqus
 

Porträtt

Porträtt är ett motiv som brukar vara aktuellt varje år på skolan, både under individuellt arbete men också som särskild uppgift. Tidigare under året hade ettorna en vecka med olika övningar där vi fokuserade på volymgestaltning.

Teckningar av Maria Lindroth, Jessica Lideqvarn, Ramona Stammel och Sara Axelzon i KG I. 

Posted: 2019-04-01 15:20:15
Kommentera med disqus
 

Landskap

är det som Eva Hjärtberg fokuserat på under året i KG II. I höstas hade tvåorna Anders Widoff som handledare i tema "meningsbyggnad" och fick rådet att gå närmare inpå motivet.

När jag gick närmare så blev det mer avskalat och tydligt för mig att det är ljuset och hur det faller i naturen som intresserar mig och ger mening...

Posted: 2019-03-01 11:52:26
Kommentera med disqus
 

Kastanjkropp

Under hösten arbetade vi i tvåan med ett tema som hade ”kropp” som utgångspunkt och Justina Skidzeviciene utgick från kastanjen.

"…Jag är lite osäkert hur lång sträcker sig meningen – kropp. Inte bara människans kropp utan abstrakt objekt också? Kanske det kan vara vad som helst. Tänker om runda objekt som i foto ovan. 

…Jag gillar att se de runda organiska former och transparenta figurer. Liksom små celler. Då valde jag att koppla ihop olika figurer i en komposition.

…Det var bra råd om att jag skulle fortsätta skapa många varianter. Jag håller på att teckna utan att tänka någonting".

Posted: 2019-03-01 11:41:11
Kommentera med disqus
 

Lämningar

Helle Lotz studerar i tvåan och under hösten arbetade hon bl a med textila material och plast.

"Projektet går under arbetsnamnet Lämningar, vilket är tänkt att kunna ha flera olika innebörder. Vad lämnar vi efter oss? (skräp och andra avtryck…) Vad tvingas vi lämna? (boplatser, vänner…) Vem lämnar? (20 miljoner människor tvingas varje år lämna sina hem pga ändrat klimat)."

Posted: 2018-12-06 14:34:27
Kommentera med disqus
 

Spår på papperet

Sofia Krooks arbete från när Jonas Ellborg undervisade i tvåan: "...Jag tänkte att vi skulle se vart det leder när vi, utan att ha ett ”motiv” i sikte, sätter våra spår på några papper. När ”bara” motivationen att sätta spår (och se vad som händer) finns där..."

Posted: 2018-11-20 14:16:45
Kommentera med disqus
 

Stilleben

Tidigare i höst utvecklade våra studerande i ettan en slags hatkärlek mot plastpåsar. Ett av föremålen i stillebenuppgiften var just en sån. Mest kärlek tycker vi oss se så här i efterhand.

Detaljer från stilleben av Sara Axelzon, Sandra A. Ahlstrand och en hel uppställning av Ramona Stammel.

 

Posted: 2018-11-15 13:54:23
Kommentera med disqus
 

Funktion

Matilda Blomquist som studerar sitt andra år hos oss arbetade med ämnet "funktion" och dessa tre fotografier ingick i hennes skissmaterial under tema med Tanja Airaksinen:

"...Tanken är att du ska utgå från ett ämne som personligen engagerar dig och skapa ett skissmaterial. Målet med kursen är att träna på att associera, följa tankekedjor och låta idéer leda vidare åt oväntade håll. Att stärka förmågan att utveckla tankar och idéer i skissform och hämta energi från en öppen arbetsprocess..."

Posted: 2018-10-31 13:40:49
Kommentera med disqus
 

Arbete pågår

Ju mer frikostiga våra studerande är med att bjuda in oss i arbetsprocessen desto bättre. Och en stor fördel med distansstudier är att vi kan överblicka processen på ett tydligt sätt. Här får vi se ett axplock av Ramona Stammels arbete.

Jonas Ellborg handledde "...Se nu inte naturen som ert material utan istället ert material som natur.

Ni har nu förhoppningsvis en riklig mängd olika strukturer på papper. Det är ert material. En del av er har kanske bara blyertsstrukturer eftersom materialet inte kommit än. Då får det duga. Kanske har ni lite kritor eller något från kylskåpet, soja?..." 

"...Försök nu att skapa några fiktiva landskap (stad eller natur), genom att riva och klippa ut partier ur ert infärgade papper. Komplettera genom att färga in mer papper. Ni upptäcker kanske genom att se de andras infärgade ytor, hur rikt och varierat man kan göra det..."

Posted: 2018-10-01 15:23:21
Kommentera med disqus
 

Blogg

Vår blogg uppdateras löpande med information och exempel från utbildningarnas innehåll.
ARKIV
 
SHOWING PAGE 2 OF 22 | < PREV | NEXT >