Falkenbergs konstskola - distansutbildning

Innehåll

En konstnärlig utbildning kan beskrivas som en spiral där samma ämnen och problem återkommer efterhand, men med tiden med större djup, komplexitet och precision i frågeställningar, diskussion och arbete.

Kunskaperna som förmedlas behöver omvandlas till erfarenhet genom det konstnärliga arbetet, detta är centralt i båda utbildningarna. Både tid och engagemang är därför avgörande och något som alla som studerar på skolan behöver bidra med för att studiesituationen ska fungera på bästa sätt. Båda våra utbildningar är på heltid och det optimala är att ägna åtta timmar om dagen åt studierna. 

Båda våra utbildningar är på heltid och det optimala är att ägna åtta timmar om dagen åt studierna.  

Utbildningarna ger grundläggande och fördjupade kunskaper och färdigheter inom det konstnärliga området och tränar dig i konsten att se, reflektera, söka uttryck, skapa och gestalta.